Sverige, det nya klassamhället


Inledningsvis ska jag jag reda ut begreppet klass. Därefter kommer jag att visa på några samhällssystem som direkt faller inom ramarna för begreppet enligt den olika teorierna.Bourdieu menar att klass definieras genom olika yrkesgrupper vilka innebär olika tillgångar till kapital. Kapitalet som Bourdieu talar om är inte enbart det ekonomiska utan även socialt och kulturellt. … Fortsätt läsa Sverige, det nya klassamhället

Stockholm brinner faktiskt


Såväl blodiga som också oblodiga revolutioner har nästan uteslutande utförts av unga människor med hjärtan satta i brand. Tillika har i stort samtliga dessa revolutioner setts som terroristaktioner eller pöbelsverksamhet utfört av omoraliska slynglar av sin samtid. I samma utsträckning har dessa aktioner varit reaktioner på ibland upplevda, men oftast faktiska orättvisor och ett ojämlikt … Fortsätt läsa Stockholm brinner faktiskt

Det ska löna sig att arbeta


Än idag i våra upplysta tider går människor i villfarelsen att arbetslöshet är ett aktivt val. Det man tycks glömma är det faktum att det råder massarbetslöshet i Sverige på hela 8,8%. I en artikel på Dagens nyheters ekonomisidor pratas det om klyftorna mellan de som har arbete och de som saknar. Men den intressanta … Fortsätt läsa Det ska löna sig att arbeta

Trovärdighet som kapital


Trovärdighet och förtroende är starkt sammankopplade till varandra, med en hög trovärdighet skapas förtroende. Det är därför mig en gåta hur individer med ett absolut minimum, eller även i förekommande fall i negativa tal värderad trovärdighet ges förtroendeuppdrag. Som individer är vi begåvade med ett bräckligt minimum av trovärdighet vilket vi med god förvaltning kan … Fortsätt läsa Trovärdighet som kapital

Med anledning av flyktingbarnen i Gävle


Det tycks och kommenteras en hel del om huruvida dessa asylsökande verkligen är barn eller inte samt att resurserna som används skulle göra mer nytta på plats i landet som de asylsökande flyktingarna kommer från. Ett av huvudargumenten för att bevisa att dessa flyktingar saknar förtroende är det ständigt återkommande att flyktingarna ändrar sina utsagor … Fortsätt läsa Med anledning av flyktingbarnen i Gävle

Journalistiken, en hörnsten i demokratin


Med anledning av kritiken riktad mot Carl Bildts förfarande att kategoriskt avvisa Ekots reporters önskemål om en intervju rörande Carl Bildts vägran att skriva under FNs deklaration om förbud mot kärnvapen. Istället valde Carl Bildt att flera dagar senare vifta undan frågan i programmet Ring P1. Efteråt har försök gjorts att skifta fokus i frågan … Fortsätt läsa Journalistiken, en hörnsten i demokratin

Partiledardebatten


Något som slog mig efter gårdagens debatt var den totala avsaknaden av ideologi och detta från alla håll, oavsett partifärg. Populistiska utspel har helt tagit över och sandlåderetoriken är slående. Det kanske mest tragiska är hur det helt gått över till att beskriva hur motståndarens politik skulle resultera i än det ena än det andra. … Fortsätt läsa Partiledardebatten