Staten Sverige och dess människosyn


För att förstå den syn staten Sverige har på människan och hur den inte har förändrats nämnvärt de senaste 2 seklen ska jag göra ett komparativt studium av den juridiska politiken mellan då och nu. Vid 1800-talets slut och 1900-talets början omformades strafflagstiftningen i Sverige till att främst vara individpreventiv, det vill säga avskräckande för … Fortsätt läsa Staten Sverige och dess människosyn

I fascismens fotspår


1906 reviderade dåvarande liberale statsminister Karl Staaf 1864 års strafflagstiftning, en revision som fick öknamnet staaflagstifningen i samtida folkmun. Revisionen kom att främst behandla 10 kap 14 § vilken reglerar förräderibrottet och kortfattat syftade till att begränsa handlingsutrymmet för den svenska medborgaren avseende strejkrätten. Liberal och borgerlig politik har en lång historia av att motarbeta … Fortsätt läsa I fascismens fotspår

Apoteksreformen, ett gissel för kroniskt sjuka


Apoteksreformen kan till synes vara en lyckad reform då det i storstäder växer upp nya apotek med längre öppettider lite varstans. I större köpcentrum runt om i Stockholm är det inte ovanligt med omkring tre, fyra apotek inom fem minuters promenadavstånd vilket för de vardagliga behoven kan vara utomordentligt bekvämt. Men baksidan av myntet märks … Fortsätt läsa Apoteksreformen, ett gissel för kroniskt sjuka

Demokratiska rättigheter, en ständigt hotad självklarhet


År 1864 ersattes den tidigare gällande missgärningsbalken med en modern strafflag som syftade till att fungera preventivt istället för straffande. Med en blandning av allmänprevention, ett straff avskräckande på allmänheten att begå brott och individprevention, ett straff avskräckande för individen att återfalla i brott. Denna strafflagstiftning kom att revideras framför allt avseende 10 kap 14§ … Fortsätt läsa Demokratiska rättigheter, en ständigt hotad självklarhet

Invandringsfrågan, en lösning och inte ett problem


Sverige är och har alltid varit beroende av invandring. Under stormaktstiden kom belgare och holländare för att bidra med expertis inom malmbrytning samt järn- och vapenproduktion. Under samma period hjälpte även finnarna oss med arbetskraft för brytning av malm. Hansans handelsmän har bidragit till utbyggnaden av vår handel. Under 50- och 60-talen bidrog finnar, italienare … Fortsätt läsa Invandringsfrågan, en lösning och inte ett problem

Stockholm brinner fortfarande


Det tragiska i sammanhanget med hela debatten kring bilbränderna och upploppen som rasat runt om i landet är när snusförnuftiga samhällsdebattörer väljer att blunda för det faktum att destruktiva krafter aldrig uppstår ur vakuum. Man kan välja att blunda för verkligheten, men ur detta finner man inte kunskap och förståelse. Det är först när vi … Fortsätt läsa Stockholm brinner fortfarande

Livegenskap i modern tappning


Vid 1800-talets jordskiftesreformer, vilka innebar att mindre markägor slogs samman, fick konsekvensen att flertalet tidigare markägande bönder tvingades till lönearbete på samma marker de tidigare ägt. Detta samtidigt som ett fåtal bönder byggde ut sina ägor och därmed sina rikedomar. Syftet med reformerna var att effektivisera jordbruket för att försörja en växande urbanisering. Ett ytterligare … Fortsätt läsa Livegenskap i modern tappning