Sveriges migrationspolitik, när den är som sämst


Sverige har och ska fortsättningsvis också ha en generös migrationspolitik. Men det finns tillfällen då bedömning och verkställighet går fruktansvärt fel. Anledningen till att det till och från kan gå så fel är med största sannolikhet på grund av de regelverk som satts upp utifrån vilka beslut fattas i asyl- och uppehållstillståndsärenden. Dessa regelverk är … Fortsätt läsa Sveriges migrationspolitik, när den är som sämst

Solidaritet, en dubbelriktad väg


I debatten kring rayairs minst sagt ruttna villkor har röster höjts om att den som inte har råd att flyga med dyrare bolag som ger bättre villkor ska alls inte ge sig ut och flyga. Det främsta argumentet till denna uppmaning är solidaritet med den utsatta personalen. Dock brister detta argument fundamentalt då denna uppmaning drabbar … Fortsätt läsa Solidaritet, en dubbelriktad väg

Marknadsmisslyckanden


Med anledning av den på nytt aktuella nuon-affären kan det vara värt att reda ut begreppen en aning. I vanlig ordning använder båda de politiska planhalvorna detta ekonomiska fiasko till populistiska utspel. Vänster planhalva för att visa på borgerligt misslyckande och höger planhalva menar att detta är ett starkt argument mot statligt ägande. Praktexempel på … Fortsätt läsa Marknadsmisslyckanden

En mångfald av mångfalder i pluralismens Sverige


I debatten i dag talas mycket om patriarkat, klass och etnicitet. Människan som grupp har alltid haft en tendens att vilja inordna individer i olika grupperingar och rangordna såväl inom som mellan schatteringarna. På senare tid har allt fler maktordningar kontrasterats ur befintliga grupperingar med åtskillnader mellan de som har och inte har, statusförhållanden, bakgrunder … Fortsätt läsa En mångfald av mångfalder i pluralismens Sverige

Politiska fångar, en sanning i dagens Sverige


Jonathan Simon lägger i sin bok Governing Through Crime fram en teori och förklaringsmodell för hur den växande, moderna staten använder lagen som maktmedel för att styra sina medborgare till ett önskat handlingsmönster. Det kan handla om inskränkningar i vissa former av protester mot orättvisor såsom förbud mot särskilda uttryck eller ämnen. För att legitimera … Fortsätt läsa Politiska fångar, en sanning i dagens Sverige

Lägre instegslöner, en klassisk borgerlig politik


Under jordbruksreformen i Sverige slogs de många mindre jordbruken samman i ett steg att effektivisera produktionen för att försörja en växande urbanisering. Detta fick som resultat att många av de tidigare markägande småbönderna nu tvingades att lönearbeta på de marker de tidigare själva hade ägt samtidigt som de nya storbönderna blev allt rikare och gavs … Fortsätt läsa Lägre instegslöner, en klassisk borgerlig politik

Klassklyftor och intersektionalitet


Begreppet klass har blivit ett hett och omdebatterat ämne i vår samtid. Å ena sidan debatteras huruvida man kan tala om olika klasser i dagens Sverige och å andra sidan om avståndet faktiskt ökar eller minskar mellan dessa klasser. De definitioner av begreppet klass kan kortfattat beskrivas så här. Klass enligt Weber Weber förklarar klass … Fortsätt läsa Klassklyftor och intersektionalitet