Sverigedemokraterna och public service


Sverigedemokraterna vill lägga ner public service för en mindre politiskt korrekt version och en mer sverigedemokratiskt positiv version av public service. Man vill alltså skapa en inte fullt så multikulturell och socialistisk media. Sverigedemokraterna önskar att lägga ner public service om de vinner majoritet. Detta har de sagt under Landsdagarna samt enligt vad SR erfar … Fortsätt läsa Sverigedemokraterna och public service

Etnicitet vs nationalitet


Sedan en tid har det kommit krav från bland andra Tomas Tobé (M). Att använda begreppet etnicitet som urvalskriterium är dock problematiskt då det dels är svårdefinierat och dels utgår från en självupplevd tillhörighet av folkgrupp. Om detta kan man läsa mer på Nationella minoriteter som menar att begreppet minoritet endast utgör en del av … Fortsätt läsa Etnicitet vs nationalitet