Abort, en rättighet eller rätten till liv


I debatten rörande abortens berättigande eller fördömande hör man många röster från både förespråkare och motståndare som för fram intressanta argument. Från abortmotståndarna är det intressantaste argumentet att det faktiskt rör sig om ett liv som man väljer att avsluta och från förespråkarna är det då svaret på den frågan om att definitionen av ett mänskligt liv sätts av socialstyrelsen.