Vad är rasism och vilka kan utsättas för den?


Under fredagen hamnade jag i en debatt med en person som ansåg sig ha tolkningsföreträde vad gäller begreppet rasism, istället för att ta debatten med mig valde han att kasta ut mig ur gruppen och därför väljer jag att skriva här vad jag menar är rasism. Till att börja med vill jag bemöta påståendet att … Fortsätt läsa Vad är rasism och vilka kan utsättas för den?