Rasismen i klassrummet


Att skratta åt människors lustiga uttal eller meningar som är lite bakvända är aldrig okey och om du dessutom utildar dig till sjuksköterska där vårdetik samt salutogen vård är de två största hörstenarna så bör din kompass var välstämd annars bör du fundera över ditt yrkesval.