Vad händer med den svenska skolan?


Vilken är den egentliga drivkraften bakom det nya systemet med tre terminer istället för som idag två? Vad kommer det sig att det är en privatägd friskola som är först ut med förslaget att genomföra det nya systemet? Det nya tre-terminsystemet som Amerikanska gymnasiet nu har infört har varit en het potatis under sommaren och … Fortsätt läsa Vad händer med den svenska skolan?

Hederskultur finns i alla samhällen


Ett problem i den svenska debatten är att det närmast finns ett tabu att tala om svensk hederskultur och svenska hedersmord. I dessa fall beskylls gärningsmannen som psykiskt sjuk medan så snart en muslimsk man mördar sin dotter eller flickvän så handlar det alltid om hedersmord. Det råder samma syn på svensk hederskultur som terrorism utför av svenska människor.

Vad är rasism och vilka kan utsättas för den?


Under fredagen hamnade jag i en debatt med en person som ansåg sig ha tolkningsföreträde vad gäller begreppet rasism, istället för att ta debatten med mig valde han att kasta ut mig ur gruppen och därför väljer jag att skriva här vad jag menar är rasism. Till att börja med vill jag bemöta påståendet att … Fortsätt läsa Vad är rasism och vilka kan utsättas för den?

Abort, en rättighet eller rätten till liv


I debatten rörande abortens berättigande eller fördömande hör man många röster från både förespråkare och motståndare som för fram intressanta argument. Från abortmotståndarna är det intressantaste argumentet att det faktiskt rör sig om ett liv som man väljer att avsluta och från förespråkarna är det då svaret på den frågan om att definitionen av ett mänskligt liv sätts av socialstyrelsen.

Alla människor har ett gemensamt minsta lika värde


I debatter hörs än idag att människors lika värde är en bluff med motiveringen att anser du inte att dina barn är mer värda än en pedofil? Jag vill börja med att säga att människor som argumenterar på detta sätt grovt har missuppfattat vad människors lika värde handlar om. Människors lika värde handlar alltså inte … Fortsätt läsa Alla människor har ett gemensamt minsta lika värde

Nu blir det förbjudet att vara fattig


Högsta förvaltningsdomstolen har nu gjort det möjligt för kommunerna själva att förbjuda människor att vara fattiga. Genom att slå undan benen på de mest utsatta människorna har man i en handvändning nu sopat undan problemen med den synliggjorda fattigdomen i landet. Enligt en artikel i bland annat aftonbladet menar högsta förvaltningsdomstolen är det kommunerna själva … Fortsätt läsa Nu blir det förbjudet att vara fattig

Dra guldet ur munnen på dem om de ska komma hit


Det är dags att vi tar tag i det rasistiska och nazistiska partiet Sverigedemokraterna och slänger ut dem ur riksdagen. Deras politik har på intet sätt blivit mer rumsren trots den påstådda nolltoleransen. Det är heller inte några enstaka ruttna ägg som diskussionen tidigare gick, utan detta är deras politik och om man i det … Fortsätt läsa Dra guldet ur munnen på dem om de ska komma hit

Rasismen i vardagssamtalet


Yttrandefrihetsgrundlagen syftar till att reglera att vi har rätten att uttrycka våra åsikter oavsett vad våra åsikter är. Dock innehåller samma grundlag undantag för vad vi får uttrycka. Vidare menar jag att vårt sunda förnuft måste kunna reglera vad vi låter oss uttrycka i samtal och inte. Vad hände med det allmänna sunda förnuftet som … Fortsätt läsa Rasismen i vardagssamtalet

Att sätta utsatta grupper mot varandra


Oavsett om det handlar om att sätta BB i Sollefteå mot flyktingar som flyr Afghanistan eller om det handlar om tiggarna utanför våra butiker som ställs mot våra äldre och deras sylt till pannkakor så handlar det alltid om att ställa två utsatta grupper mot varandra och ofta handlar det om grupper som inte har … Fortsätt läsa Att sätta utsatta grupper mot varandra