SD, ett nazistiskt initiativ


Detta är en text kring en gammal kommunallagstiftning som jag känner är aktuell än idag. Den behandlar våra minoriteters rätt att läsa texter på sitt modersmål i skolan och är kommunala lagar som står i direkt konflikt med våra nationella lagar och vår grundlagsstiftning. Något som är känt sedan gammalt är att sverigedemokraterna kraftfullt försökt … Fortsätt läsa SD, ett nazistiskt initiativ

Alla människor har vi drömmar


Hinderbanan som kallas livet är en ojämnt riggad där vissa människor har en spikrak bana medan andra människor tvingas att ta sig fram på en bana fylld av hinder och dessutom göra det i totalmörker.

Dra guldet ur munnen på dem om de ska komma hit


Det är dags att vi tar tag i det rasistiska och nazistiska partiet Sverigedemokraterna och slänger ut dem ur riksdagen. Deras politik har på intet sätt blivit mer rumsren trots den påstådda nolltoleransen. Det är heller inte några enstaka ruttna ägg som diskussionen tidigare gick, utan detta är deras politik och om man i det … Fortsätt läsa Dra guldet ur munnen på dem om de ska komma hit

Rasismen i vardagssamtalet


Yttrandefrihetsgrundlagen syftar till att reglera att vi har rätten att uttrycka våra åsikter oavsett vad våra åsikter är. Dock innehåller samma grundlag undantag för vad vi får uttrycka. Vidare menar jag att vårt sunda förnuft måste kunna reglera vad vi låter oss uttrycka i samtal och inte. Vad hände med det allmänna sunda förnuftet som … Fortsätt läsa Rasismen i vardagssamtalet

Populism, ett steg närmre nazism


Sverigedemokraterna är ett nazistiskt parti med en utbredd rasism i sina uttalanden. Man talar om papperslösa migranter som vore de brottslingar genom att omnämna dessa som illegala, man jämför invandrare med parasiter på samma sätt som nazisterna gjorde under 1930 och 1940-talen. Sverigedemokraterna har i uttalande efter uttalande gjort gällande att migranter är mindre värda … Fortsätt läsa Populism, ett steg närmre nazism

Åldersbedömningar


Åldersbestämning av ensamkommande flyktingar har nu kritiserats av i stort sett alla instanser som man kan tänka och kritiken är rakbladsvass. Migrationsverket har på förfalskade grunder tagit fram en metod för åldersbedömningar med hjälp av dels magnetröntgen och del av kontroll av visdomständernas mognad. Metoderna har visats ha haft en felaktig statistisk grund som de … Fortsätt läsa Åldersbedömningar

Invandrare eller asylsökande flyktingar


Det hörs allt för ofta i debatten idag att vi tar emot allt för många invandrare i Sverige. Man pekar på statistiken för Sveriges totala invandrarmottagande och många försöker då bryta igenom debatten och protestera mot det oseriösa i detta retoriska grepp. Begreppet invandrare är mångfacetterat och jag ska här ge mig i kast med … Fortsätt läsa Invandrare eller asylsökande flyktingar