Alla människor har vi drömmar


Hinderbanan som kallas livet är en ojämnt riggad där vissa människor har en spikrak bana medan andra människor tvingas att ta sig fram på en bana fylld av hinder och dessutom göra det i totalmörker.

Invandrare eller asylsökande flyktingar


Det hörs allt för ofta i debatten idag att vi tar emot allt för många invandrare i Sverige. Man pekar på statistiken för Sveriges totala invandrarmottagande och många försöker då bryta igenom debatten och protestera mot det oseriösa i detta retoriska grepp. Begreppet invandrare är mångfacetterat och jag ska här ge mig i kast med … Fortsätt läsa Invandrare eller asylsökande flyktingar

Livegenskap i modern tappning


Vid 1800-talets jordskiftesreformer, vilka innebar att mindre markägor slogs samman, fick konsekvensen att flertalet tidigare markägande bönder tvingades till lönearbete på samma marker de tidigare ägt. Detta samtidigt som ett fåtal bönder byggde ut sina ägor och därmed sina rikedomar. Syftet med reformerna var att effektivisera jordbruket för att försörja en växande urbanisering. Ett ytterligare … Fortsätt läsa Livegenskap i modern tappning