SD, ett nazistiskt initiativ


Detta är en text kring en gammal kommunallagstiftning som jag känner är aktuell än idag. Den behandlar våra minoriteters rätt att läsa texter på sitt modersmål i skolan och är kommunala lagar som står i direkt konflikt med våra nationella lagar och vår grundlagsstiftning. Något som är känt sedan gammalt är att sverigedemokraterna kraftfullt försökt … Fortsätt läsa SD, ett nazistiskt initiativ

Rasismen i Sverigedemokraternas politik


Om man väljer att bortse från alla de otaliga rasistiska utspel som sverigedemokraternas politiker gjort bara de senaste veckorna och enbart väljer att fokusera deras partiprogram för att komma fram till om sverigedemokraternas politik är rasistisk bör man börja med att definiera vad rasism är. Vad den akademiska världen är överens om är att den … Fortsätt läsa Rasismen i Sverigedemokraternas politik