Alla människor har vi drömmar


Hinderbanan som kallas livet är en ojämnt riggad där vissa människor har en spikrak bana medan andra människor tvingas att ta sig fram på en bana fylld av hinder och dessutom göra det i totalmörker.

Vad händer med den svenska skolan?


Vilken är den egentliga drivkraften bakom det nya systemet med tre terminer istället för som idag två? Vad kommer det sig att det är en privatägd friskola som är först ut med förslaget att genomföra det nya systemet? Det nya tre-terminsystemet som Amerikanska gymnasiet nu har infört har varit en het potatis under sommaren och … Fortsätt läsa Vad händer med den svenska skolan?

Omfördelningspolitik, likt en devils threesome


Libertarianer, eller nyliberaler som de själva föredrar att kalla sig har alltid sett som det ondast i världen är omfördelningspolitik. Att varje skatteuttag är en stöld av den enskildes medel. Men nu finns det tydligen en god omfördelningspolitik och det finns en dålig dito. Vilken som är vad beror på vilken sida i blockpolitiken man … Fortsätt läsa Omfördelningspolitik, likt en devils threesome

Marknadsmisslyckanden


Med anledning av den på nytt aktuella nuon-affären kan det vara värt att reda ut begreppen en aning. I vanlig ordning använder båda de politiska planhalvorna detta ekonomiska fiasko till populistiska utspel. Vänster planhalva för att visa på borgerligt misslyckande och höger planhalva menar att detta är ett starkt argument mot statligt ägande. Praktexempel på … Fortsätt läsa Marknadsmisslyckanden

Klassklyftor och intersektionalitet


Begreppet klass har blivit ett hett och omdebatterat ämne i vår samtid. Å ena sidan debatteras huruvida man kan tala om olika klasser i dagens Sverige och å andra sidan om avståndet faktiskt ökar eller minskar mellan dessa klasser. De definitioner av begreppet klass kan kortfattat beskrivas så här. Klass enligt Weber Weber förklarar klass … Fortsätt läsa Klassklyftor och intersektionalitet

Invandringsfrågan, en lösning och inte ett problem


Sverige är och har alltid varit beroende av invandring. Under stormaktstiden kom belgare och holländare för att bidra med expertis inom malmbrytning samt järn- och vapenproduktion. Under samma period hjälpte även finnarna oss med arbetskraft för brytning av malm. Hansans handelsmän har bidragit till utbyggnaden av vår handel. Under 50- och 60-talen bidrog finnar, italienare … Fortsätt läsa Invandringsfrågan, en lösning och inte ett problem

Sverige, det nya klassamhället


Inledningsvis ska jag jag reda ut begreppet klass. Därefter kommer jag att visa på några samhällssystem som direkt faller inom ramarna för begreppet enligt den olika teorierna.Bourdieu menar att klass definieras genom olika yrkesgrupper vilka innebär olika tillgångar till kapital. Kapitalet som Bourdieu talar om är inte enbart det ekonomiska utan även socialt och kulturellt. … Fortsätt läsa Sverige, det nya klassamhället