SD, ett nazistiskt initiativ


Detta är en text kring en gammal kommunallagstiftning som jag känner är aktuell än idag. Den behandlar våra minoriteters rätt att läsa texter på sitt modersmål i skolan och är kommunala lagar som står i direkt konflikt med våra nationella lagar och vår grundlagsstiftning. Något som är känt sedan gammalt är att sverigedemokraterna kraftfullt försökt … Fortsätt läsa SD, ett nazistiskt initiativ

Islamiseringen av Sverige


För att bryta ner saker i sina beståndsdelar ska jag börja med att ställa upp en begreppslista.Religionsfrihet - Ingår i regeringsformen, vilken ingår i vår grundlag och lyder som följer "frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion."Rättigheter - Förekommer som negativa rättigheter och positiva rättigheter.Negativa rättigheter innebär att du äger denna rätt … Fortsätt läsa Islamiseringen av Sverige