Rasismen i klassrummet


Att skratta åt människors lustiga uttal eller meningar som är lite bakvända är aldrig okey och om du dessutom utildar dig till sjuksköterska där vårdetik samt salutogen vård är de två största hörstenarna så bör din kompass var välstämd annars bör du fundera över ditt yrkesval.

SD, ett nazistiskt initiativ


Detta är en text kring en gammal kommunallagstiftning som jag känner är aktuell än idag. Den behandlar våra minoriteters rätt att läsa texter på sitt modersmål i skolan och är kommunala lagar som står i direkt konflikt med våra nationella lagar och vår grundlagsstiftning. Något som är känt sedan gammalt är att sverigedemokraterna kraftfullt försökt … Fortsätt läsa SD, ett nazistiskt initiativ

Många har interaktionerna blivit


Efter min artikel kring Rolf Johansson har jag fått en hel del interaktion och debatter kring hans oskyldighet kring facebooks raderande av hans konto. Det blir knepigt att argumentera mot människor som menar att straffet bör vara ett öga för ett öga samtidigt som de menar att islamistisk lag inte bör gälla. Mosaisk lag gör … Fortsätt läsa Många har interaktionerna blivit

Trovärdighet som kapital


Trovärdighet och förtroende är starkt sammankopplade till varandra, med en hög trovärdighet skapas förtroende. Det är därför mig en gåta hur individer med ett absolut minimum, eller även i förekommande fall i negativa tal värderad trovärdighet ges förtroendeuppdrag. Som individer är vi begåvade med ett bräckligt minimum av trovärdighet vilket vi med god förvaltning kan … Fortsätt läsa Trovärdighet som kapital