SD, ett nazistiskt initiativ


Detta är en text kring en gammal kommunallagstiftning som jag känner är aktuell än idag. Den behandlar våra minoriteters rätt att läsa texter på sitt modersmål i skolan och är kommunala lagar som står i direkt konflikt med våra nationella lagar och vår grundlagsstiftning. Något som är känt sedan gammalt är att sverigedemokraterna kraftfullt försökt … Fortsätt läsa SD, ett nazistiskt initiativ

Mänskliga rättigheter eller värdigheter


Det är viktigt att inte låta sig förföras av snabba översättningar utan att även förstå den kontext i vilken en text är skriven. De mänskliga rättigheterna är inte en text om mänskliga värdigheter. I debatten dyker jag ständigt på patrull som menar att FNs deklaration av de mänskliga rättigheterna är felaktigt översatt eftersom dignity som … Fortsätt läsa Mänskliga rättigheter eller värdigheter

Hatsvansen har gjort det igen


Yttrandefrihet är bra så länge den är riktad åt mina intressen, men om du använder den ska jag se till att stänga ner ditt konto genom massanmälningar. Det är med den retoriken som hatsvansen tycks fungera. Ännu ett konto för en av våra satiriker har i dagarna blivit nedstängt, den här gången är det Petra … Fortsätt läsa Hatsvansen har gjort det igen

I fascismens fotspår


1906 reviderade dåvarande liberale statsminister Karl Staaf 1864 års strafflagstiftning, en revision som fick öknamnet staaflagstifningen i samtida folkmun. Revisionen kom att främst behandla 10 kap 14 § vilken reglerar förräderibrottet och kortfattat syftade till att begränsa handlingsutrymmet för den svenska medborgaren avseende strejkrätten. Liberal och borgerlig politik har en lång historia av att motarbeta … Fortsätt läsa I fascismens fotspår